Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

İşbu sözleşme, ALICI (Tüketici)'nin, mobil cihazındaki uygulama ile ya da internet sitesinden yaptığı işlemleri işlem yaptığı halleri de kapsamak üzere SATICI'ya ait info@pencerenhazir.com Web: www.pencerenhazir.com adlı internet sitesine ("İNTERNET SİTESİ") sipariş vererek satın almak istediği aşağıda belirtilen ürün/hizmetlerin ("Ürün / Ürünler") ALICI'ya satışı-teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI bu Sözleşme'yi İNTERNET SİTESİ'nde onayladıktan sonra, sipariş verdiği Ürün(ler)'in bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

İnternet sitemize üye olan ve alışveriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmişolan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır.

A.’ALICI’;(sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

B.’SATICI’;(sözleşmede bundan sonra ”SATICI” olarak anılacaktır)

AD-SOYAD:

ADRES:

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda (Tüketici hakları, cayma hakları , işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri, ürünün nitelik ve görselleri hakkında)  bilgilendirildiğini kabul eder.

 

 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün türü, miktarı, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. SİPARİŞ İLE BİRLİKTE ÖDEMELER TAMAMLANDIĞI TARİHTE GEÇERLİ SİPARİŞ -TEKLİF ALINMIŞ KABUL EDİLECEKTİR VE ÜRETİMİ BAŞLAYACAKTIR.

 SATICI BİLGİLERİ:

Özgür Yapı Elemanları Mermer Maden San. ve Tic. A.Ş.
Email: 
info@pencerenhazir.com Web: www.pencerenhazir.com
Tel: 0 272 221 18 87 Ext: 166 Fax: 0 272 221 13 92 Gsm: 0 533 305 78 57
Adres: Organize Sanayi Bölgesi 4. Cad. 3. Sok. No:6 - 03200 - Afyonkarahisar – TR

 

 

IBAN :

AKBANK IBAN                           TR89 0004 6001 2788 8000 2111 17

GARANTİ BANKASI IBAN           TR15 0006 2001 5840 0006 2010 16

HALK BANKASI IBAN                 TR72 0001 2009 1890 0010 2602 72

ZİRAAT BANKASI IBAN               TR50 0001 0020 6736 4529 5050 04

 5-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER VE SÖZLEŞME BİLGİLERİ:

Alıcı, sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder.

 Malın /ürün/ürünlerin/ hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, markası/serisi, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün satış şartları ve bedelleri kampanya süresince geçerlidir.

 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

    Ürün Açıklaması – Adet Birim Fiyatı – Ara Toplam (KDV Dâhil)

    Adı, kodu : … adet

Toplam Satış Bedeli : …. –TL

 Ödeme Şekli: Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)

 Teslim Edilecek Kişi :

Telefon numarası :

Teslim Edilecek Adres :

 Fatura Edilecek Kişi/Kurum

: Fatura Adresi :

 Vergi Dairesi :

Vergi Sicil Numarası :

Kargo Ücreti : … -TL/USD

VARSA ALICININ ÖZEL  NOTU BİLGİLERİ

Eposta/kullanıcı adı

 

Teslimat adresi Türkiye dışı olan ülkelerde veya 100 km üzerinde olan şehirlerarası mesafelerde gönderim bedeli ve gümrükte veya uzunyol nakliyesinde doğabilecek ekstra giderler ayrıca ilave edilecektir.

    6.1  ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinden sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat ilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

    6.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 60 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde (Mücbir sebepler hariç) ürünün ALICI’ya teslim edilmemesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.Ancak özel üretim olması ve yapılacak işin hacmi ve hammadde gibi temin zorlukları , ulaşım ve nakliye konusundaki ambalaj ve teknik sebeplerle SATICININ ilave 30 günlük ek imalat ve tedarik süresi talep hakkı, ALICIYA BİLGİ VERMEK KAYDIYLA  mevcut olup mail üzerinden bilgilendirmesi yeterlidir.

    6.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan ari olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, fen ve sanat kaidelerine ve günün teknolojisine uygun surette ikmalini ve imalatını kabul, beyan ve taahhüt eder.

    6.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

    6.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması ve satıcının kusurunun bulunmaması veya öngörülemeyen hallerde ; sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedelden üretime girmiş bedeli düşerek üretime girilmesi bedeli iade eder ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.Bu takdirde alıcının, satıcının kusuru olmaması halinde alıcıi herhangi bir zarar ziyan veya gecikemden dolayı alacak veya tazminat talep edemez.

    6.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarından iptal edilmesi halinde, SATICI’nın hiçbir ihtar,ihbar ve yasal hükme hacet kalmaksızın alacağını yasal merciler önünde talep ve takip edebileceği gibi, ürün bedelini almadan  sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğü olmadığını ve hapis hakkının varlığını alıcı kabul, beyan ve taahhüt eder.

    6.7.  SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da sipariş iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi ve üretime başlanmamış olması halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ANCAK EK SÖZLEŞMEDE DE YAZDIĞI ÜZERE, ALICININ CAYMA HAKKI ,ÖZEL ÜRETİM OLDUĞU İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR.

AYRICA SATICININ, HER ZAMAN ALDIĞI AVANSI VEYA İŞ BEDEDLİNİ İADE EDEREK SÖZLEŞMEYİ FESİH ETMEK HAKKI KABUL EDİLMİŞTİR. BU HALLERDE HİÇBİR SURETTE ALICI, SATICINDAN HİÇBİR SURETTE ZARAR VE ZİYAN TALEBİNDE -MUNZAM ZARAR VEYA MENFİ ZARAR TALEEBİ İLERİ SÜREMEZ.

    6.8. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATIC’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul, beyan taahhüt etmektedir.

    6.9. Sözleşme konusu ürünün ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek olması halinde, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu değildir.

ALICI tarafından sipariş edilen ürünü alıcının gösterdiği adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI'nın sorumluluğundadır.

ALICI'nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün nakliye şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

ALICI, Ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün'ü kabul etmemek ve Kargo firması yetkilisiyle işbu durumu tutanak altına almakla yükümlüdür. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir. Ürünün ALICI tarafından teslim alınmaması ve kargoda olduğu süre içerisinde meydana gelen zararlardan SATICI sorumlu değildir.

 

Aksi açıkca belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI'ya aittir. SATICI’nın kendi insiyatifine bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI'ya yansıtmama hakkı olduğu gibi işbu durumun gerçekleştirilmesi genel geçer kural anlamına gelmez.

ALICI'nın, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürünü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli SATICI'ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde SATICI, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir.

 

    6.10. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kerdi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesini kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

 

SATICI mücbir sebepler veya teslimi engelleyen herhangi bir sebebin varlığı halinde sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

 

ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde üretime girilen tutar düşülerek üretime girilmemiş tutar iade edilir ödediği tutar 30 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.  Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve söz konusu ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir. SATICI, işbu tutarın bankaya iadesi işlemini gerçekleştirdikten sonra tutarın ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, olası gecikmeler için ALICI, SATICI'nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını şimdiden kabul ve beyan eder.

9.11-)

Nakliye Şirketinin ASGARİ haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı alıcı satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ekstra nakliye bedellerinden ve gecikmelerden alıcı sorumlu olup, satıcı sorumlu değildir. Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri hizmetlerine e-mail adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir. Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Nakliye Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Nakliye Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı alıcıda vardır. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Nakliye Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda satıcı Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir.

 NAKLİYE VE AMBALAJ – MONTAJ SORUNLARINDAN VE GECİKMELERİNDEN DOLAYI , ÜRETİCİ KONUMUNDALKİ ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR. TARAFLARCA BU KONUDAKİ DÜZNELEME BU ŞEKİLDE AÇIK VE KESİNDİR.


MADDE 4: CAYMA HAKKI

4.1. ALICI, sözleşme konusu ürünün ayıplı/kusurlu olduğunu fark ettiği durumlarda söz konusu ayıplı/kusurlu ürün, özgür yapı teknik kadrosu tarafından incelenip onaylandığından itibaren 14 gün içinde ayıplı/kusurlu olan ürünleri teslim ettiğinde bedel istenmeksizin , ürün ve melzeme hatası olduğundan onarım yapmayı kabaul etmişti.r

Ancak ,niteliği itibariyle özel ve ölçülü bu tasarım ve özel üretimler, pencere ve kasalar iade edilemeyecek ürünler olduğundan ve aavans ile üretime başlandıgındanm cayma hakkı kullanılamaz.


MADDE 5: ALICININ KANUNİ BAŞVURU YOLLARI

Bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, kanun gereği her yıl ilan edilen  parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevlidir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse SATICI'nın yerleşim yerindeki (İkametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.

 

ALICI, işbu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde (İNTERNET SİTESİ'nde) yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürün'lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, SATICI ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim ve ödül puanları koşulları dahil bu Sözleşmede yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İNTERNET SİTESİ'nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün'ü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

 

    9.12. ALICI, SATICI ‘ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

    9.13. ALICI SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

    9.14. ALICI, SATICI’ ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca üye, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, Truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

    9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verebilir. Bu linkler, ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesinin veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

    9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden alıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

Orijinal ambalajlarının ve/veyaÖzgür Yapı AŞ . tarafından hazırlanan ambalajların hiçbir şeklide açılmamış, bozulmamış olması ve bandrolünün yırtılmamış, tahrip edilmemiş olması gerekmektedir. • Açıkça müşterinin özel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış ürünlerin (custom design) iadesi mümkün değildir.

11-)Madde 13- Siteye Erişim, Hesap Bilgilerinin Korunması :

Özgür Yapı Elemanları Mermer Maden San. ve Tic. A.Ş.
Email: 
info@pencerenhazir.com Web: www.pencerenhazir.com’dan  alışveriş yapabilmek için ,alıcının bir kullanıcı adı ve şifre oluşturması gerekmektedir. Bu kullanıcı adı ve şifreyi sadece alışveriş yapan kişi belirler ve o kişiye özeldir. Kullanıcı adı ve şifresi doğru ve eksiksiz olmalıdır. Kullanıcı adı ve şifresi nin ikisi birlikte alıcının kimliği olarak anılacak olup, bu kimliğin güvenliği ve gizliliği tamamen alıcının sorumluluğundadır. Alıcının Kimlik bilgileriyle farklı kişi veya kurumların site içerisinde yapacakları her türlü faaliyetten tamamen alıcı sorumlu olacaktır. Dolayısıyla, alıcının dışında herhangi birinin, alıcının kimliğiyle siteye giriş yaptığını, alıcının fark etmesi durumunda Özgür Yapı Elemanları Mermer Maden San. ve Tic. A.Ş.
Email: 
info@pencerenhazir.com Web: www.pencerenhazir.com’a , bu durumu şikayeten mail atmalıdır. Özgür Yapı Elemanları Mermer Maden San. ve Tic. A.Ş.
Email: 
info@pencerenhazir.com Web: www.pencerenhazir.com kimlik bilgilerini izleme ve kendi takdirine bağlı olarak bunu değiştirilmesini isteme veya silme hakkını kendine saklar. Alıcı İnternet ortamında hiçbir verinin yüzde yüz güvenli olmadığını bilir.

Özgür Yapı Elemanları Mermer Maden San. ve Tic. A.Ş.
Email: 
info@pencerenhazir.com Web: www.pencerenhazir.com en gelişmiş güvenlik sistemlerini kullansa da bilgilerin kötü niyetli 3. Şahıslarca kullanımına ait risklerin bulunduğunu ve bunun Özgür Yapı Elemanları Mermer Maden San. ve Tic. A.Ş.’de sorumluluk bulunmadığını bilir ve kabul eder.

12-)Web Sitesi Güvenliği :

Özgür Yapı Elemanları Mermer Maden San. ve Tic. A.Ş.
Email: 
info@pencerenhazir.com Web: www.pencerenhazir.com en gelişmiş şifreleme sistemlerinden biri olan ……………. sürümünü kullanır. Bu, bilgisayar ağı üzerinden güvenli haberleşmeyi sağlayan bir kriptolama protokolüdür. Bu protokolü de bilgisayarınızda aktif bir şekilde kullanabilmeniz için protokolü destekleyen güvenli bir tarayıcı gerekir. Güvenli bir tarayıcıdan siteye giriş yaptığınız takdirde bilgilerinizi tarafımıza en güvenli yoldan aktarmış olursunuz. Ama şu da unutulmamalıdır ki internet ortamında hiçbir verinin güvenilirliği yüzde yüz değildir. Kişisel bilgilerinize ait risk bu noktada size aittir.

13-) Madde 10-Garanti:

Özgür Yapı Elemanları Mermer Maden San. ve Tic. A.Ş.
Email: 
info@pencerenhazir.com Web: Www.pencerenhazir.com, sadece üreticilerinden aldığı ürünlerin devredilebilecek üretici garantileri olmaları durumunda, üreticinin belirleyebileceği bir süre dahilinde garanti sürecini başlatabilmek adına alıcıya yardımcı olur. Bu noktada alıcı, iade etmek istediği bozuk/kusurlu ürünü satıcıya ulaştırmalıdır. Taklid, imitasyon veya orjinal olmayan ürünün, orjinali yerine iade edilmek istendiğinin anlaşılması durumunda yürürlükteki kanunların gerektirdiği işlemleri yapmakta özgürdür. Bu noktada tüm sorumluluk alıcıya aittir. Özgür Yapı Elemanları Mermer Maden San. ve Tic. A.Ş.
Email: 
info@pencerenhazir.com Web: www.pencerenhazir.com’ un Üreticiler haricinde tedarik ettiği ürünlerde ise somut ve müspet bir garanti uygulaması yoktur. Bu durumda garanti tamamen satıcının insiyatifindedir. Bu koşullar altında doğabilecek her türlü talep neticesinde Özgür Yapı Elemanları Mermer Maden San. ve Tic. A.Ş.
Email: 
info@pencerenhazir.com Web: www.pencerenhazir.com sorumlu değildir. Satıcının garanti sorumluluğu yalnızca 6502 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanununu hükümleri geçerli olacaktır

14-)Gizlilik :

Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz. Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir. Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir. Sitenin güvenliğinin veya kullanım koşullarının kullanıcı tarafından suç teşkil edecek ihlali hallerinde, ilgili kişinin teşhis ve kovuşturmaya yarayacak bilgileri emniyet güçleri ile paylaşılacaktır.

ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalarda ALICI sorumlu değildir9

.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

YETKİLİ MAHKEME VE DELİLLER:

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar konusunda; tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacağı gibi; yargılama aşamasında ANKARA MAHKEMELERİNİN YETKİSİ KABUL EDİLMİŞTİR.

İhtilaf halinde ; satıcı şirketin ticari defter ve kayıtları, teslim ve tesellüm evraklarının mail ve whatsapp üzerinden bilgilendirme dahil ileitşim araçlarındna yaptığı mail veyazışmaların taraflar arasında kesin delil teşkil edeceğini ve tarafları bağlayacağını taraflar kabul ve tasdik etmiştir.

 

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

YÜRÜRLÜK

ALICI, site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür

SATICI: Özgür Yapı Elemanları Mermer Maden San. ve Tic. A.Ş.

Email: info@pencerenhazir.com Web: www.pencerenhazir.com
Tel: 0 272 221 18 87 Ext: 166 Fax: 0 272 221 13 92 Gsm: 0 533 305 78 57
Adres: Organize Sanayi Bölgesi 4. Cad. 3. Sok. No:6 - 03200 - Afyonkarahisar - TR

 

iletişim