İptal ve İade Koşulları

İptal ve İade Koşulları

İptal ve İade Koşulları

ÖZEL ÜRETİM KONUSU MAL VE HİZMET SATIŞI OLDUĞUNDAN İŞ BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA ,MÜİŞTERİ TARAFINDAN VERİLEN SİPARİŞİN ,Mesafeli Satış Sözleşmesinin 10. ve 11. Maddelerine istinaden iptal ve cayma hakları bulunmadığından , tüketicinin bilgilendirilmesi ve uyarılması amaçlı ek sözleşmedir ; 

1-)CAYMA HAKKI KULLANILAMAZ :

Alıcının haklarından ; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı red etme hakkı , bu sözleşemde özel üretim olması ve Cayma hakkı süresi sona ermeden önce,hemen ilk avans ödemesiyle birlikte tüketicinin onayı alınmış kabul edilir ve doğrudan  hizmetin ifasına başlandığından iş bu sözleşmemizde cayma hakkı kullanılamaz. Velev ki , kabul anlamına gelmemek kaydıyla ;yasa veya mahkeme kararı gereğince cayma hakkının kabul edildiği hallerde  Cayma hakkının kullanımından ve sipariş verilmesinden kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2-)   CAYMA HAKKI KULLANILMAYACAK ÜRÜNLER SİPARİŞ ETTİĞİNİZDEN YENİDEN BİLGİLENDİRME YAZISI EKTEDİR VE MÜŞTERİ TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞTİR.Şöyle ki;

ALICI’ nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, özel ölçüde kesilip imal edilen ürün ve malzemeler ALICI’ya teslim edilmesinin ardından iadesi mevzuat ve iş bu sözleime  gereği mümkün değildir. Ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden önce,  avans ödemesi ileürünün hazırlanmasına ve imalatına başlanacağı müşteriye bildirilmekle; müşteriden imalat onayı ve muvafakatı alınmış kabul edilmektedir.

 

iletişim